Psykologspesialist
Espen Håland

Psykologspesialist
Espen Håland

Om Espen

Jeg ble ferdigutdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 2005. Siden 2005 har jeg i hovedsak jobbet klinisk med utredning og behandling av voksne i aldersgruppen 18 år og oppover. Parallelt med klinisk praksis har jeg vært opptatt av faglig oppdatering og fordypning. I 2009 ferdigstilte jeg en to årig videreutdanning i affektbevissthet.  Jeg ble spesialist er i klinisk voksenpsykologi i 2011. Fra 2012 til 2016 har jeg har tatt en fireårig psykoanalytisk videreutdanning i regi av institutt for psykoterapi, og er godkjent som veileder og lærerterapeut i psykoanalytisk psykoterapi.

Jeg er medlem av Norsk Psykologforening (NPF) og medlem av institutt for psykoterapi. Tidligere har jeg innehatt ulike tillitsverv som psykolog ansatt ved Sørlandet Sykehus HF.