Psykologspesialist
Espen Håland

Psykologspesialist
Espen Håland

Hva vil det si å gå i psykoanalytisk behandling?

Psykoanalytisk behandling skiller seg fra vanlig samtaler gjennom at terapeuten er mer lyttende og prøver å forstå. Dette er ikke noe vanlig dialog hvor den ene sier noe, så svarer den andre. En viktig del av psykoanalytisk behandling er at den enkelte pasient skal få mulighet til å vende blikket innover og kjenne etter hva som dukker opp av tanker, følelser og assosiasjoner. Perioder med stillhet kan oppstå, det er helt vanlig.

Målet er å få mer forståelse for de tanker og følelser som rører seg, og som en vanligvis ikke er i kontakt med. Det handler om å se sammenhenger mellom fortid og nåtid, og hvordan vanskene spiller seg ut i det liv som leves her og nå.

Det er et samarbeid som dreier seg om å oppdage, forstå og bearbeide følelser, fantasier og opplevelser fra tidligere og nåværende relasjoner i livet. Samtidig handler det om å bli klar over hvordan man unngår eller beskytter seg mot skremmende, smertefulle og forstyrrende tanker, følelser og opplevelser med beskyttelsesmekanismer som en gang kan ha vært nødvendige eller hensiktsmessige, men som i dag hindrer en i å leve et godt liv.

Gjennom samtalene kan pasienten og terapeuten sammen utforske ukjente sider av pasientens indre liv, sider som ofte kommer til uttrykk i form av angst, depresjon, tvangsplager eller kroppslige symptomer. Ofte vil dette henge sammen med livsvansker som samlivsproblemer, problemer med å fungere i jobb, studier eller i forhold til venner.  Etter hvert som ens samspillmønster også trer frem i forholdet mellom pasient og terapeut, kan en oppdage og tydeliggjøre dette og bearbeide det sammen i terapien.

Du trenger ikke å komme forberedt til timene. Det viktigste er å komme og kjenne etter hva som faller deg inn av tanker, følelser og assosiasjoner. Videre at du prøver å sette ord på dette. De viktige temaene som den enkelte trenger å jobbe med vil erfaringsvis dukke opp igjen og igjen.