Psykologspesialist
Espen Håland

Psykologspesialist
Espen Håland

Til informasjon

Jeg har ferie i ukene 28, 29, 30 og 31. Vil kun svare sporadisk på mail i denne perioden.

For øvrig har jeg per i dag full venteliste og har ikke mulighet til å ta imot nye henvisninger. Fra og med 1.9.22 skal alle henvisninger sendes til DPS Østre Agder. Så vil DPS Østre Agder eventuelt tildele pasienter til meg eller andre privatpraktiserende.

Mvh

Espen H.