Psykologspesialist
Espen Håland

Psykologspesialist
Espen Håland

Til informasjon

Jeg har ferie i ukene 28, 29, 30, 31 og 32. Vil kun svare sporadisk på mail i denne perioden.

Fra og med 1.9.22 skal alle henvisninger sendes til DPS Østre Agder. Så vil DPS Østre Agder eventuelt tildele pasienter til meg eller andre privatpraktiserende.

Mvh

Espen H.