Psykologspesialist
Espen Håland

Psykologspesialist
Espen Håland

Psykoanalytisk psykoterapi

"We are never so defenseless against suffering as when we love"
Sigmund Freud

Er psykoterapi aktuelt for meg?

Mange sliter med psykiske vansker. Det kan være som følge av store belastninger her og nå, tidligere belastninger/historie eller begge deler. Fører disse psykiske vanskene til nedsatt livskvalitet kan livet bli vanskelig.  Vedvarer disse vanskene over tid og medfører at en ikke fungerer i skole, arbeid eller relasjoner kan psykoterapi være aktuelt.

Informasjon om behandlingsrammer

De første 1 til 5 timene brukes til å bli kjent, kartlegging og vurdering hva som er riktig vei videre. For noen vil videre psykoterapi være aktuelt mens for andre vil det være tilrådelig med annen type behandling/oppfølging. Det gjøres en diagnostisk vurdering men fokus vil i hovedsak være på behandling. Det tilbys terapiforløp av både kortere og lengre varighet.

Veiledning/læreterapi

Jeg er godkjent som veileder for psykologer i spesialisering, samt godkjent veileder og lærerterapeut ved institutt for psykoterapi.